My Country - AĞAOĞLU 
 
 
  KULLANICI GİRİŞİ
 

Konak içlerinde, yangın alarm sistemi ve yangın butonları bulunmaktadır. Her konak bodrum katında ve kapalı otoparklarda tahsis olduğu konak sayısı kadar yangın söndürme dolabı bulunmaktadır. Bu dolap içlerinde 6kg yangın söndürme cihazı ve yangın hortumu bulunmaktadır.

Site içinde ise 8 adet yangın hidrandı bulunmakta ve bu hidratlara yangın esnasında takılacak 2 adet 30 metrelik tekerlekli hortumlar B ve C kapılarındaki yangın istasyonlarında konuşlandırılmıştır. Yangın istasyonlarının her birinde kova (6), kazma (2), kürek (2), balta (2), çengel (2), 12 kg ysc (2) ve 50 kg tekerlekli ysc (2) bulunmaktadır. Ayrıca teknik personel odasında bir adet yüz maskesi bir adet oksijenli yangın maskesi bulunmaktadır.